Reklamácie vybavujeme do 30 dní. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov.

Návod pri reklamácii tovaru:
Tovar aj s kópiou faktúry a sprievodným listom nám zašlite doporučene (nie na dobierku) na adresu: Karpatské námestie 10A, Bratislava. V sprievodnom liste uveďte meno a priezvisko, na ktoré bola objednávka vytvorená, číslo faktúry (tú nájdete aj vo Vašom konte, ale ak ju neviete nájsť, tak uveďte, kedy ste si u nás objednávku vytvárali a na akú sumu) a dôvod reklamácie.
Pri výmene tovaru je potrebné si vytvoriť novú objednávku, kde do poznámky v objednávke uvediete, že sa jedná o „reklamáciu tovaru z faktúry číslo …“ (tým si tovar rezervujete a je to pre nás tiež informácia, aby sme Vám objednávku zatiaľ neposielali). Pokiaľ daný tovar nie je k dispozícii, vyberte si iný. Pokiaľ si nechcete vybrať iný tovar, objednávku si nevytvárajte, ale do sprievodného listu uveďte číslo účtu, kde chcete zaslať peniaze za vrátený tovar.
V prípade nespokojnosti môžete vrátiť tovar do 14 dní.
Pokiaľ máte ďalšie otázky, prosím píšte na [email protected].

18February
2018